• Human factor in Industry 5.0

        Authors & Review: SSAMM, Review: J. Stoker Each of us has some intuitive notion of what constitutes a failure. We would all agree that an automobile engine, […]

 • Failure

        Authors & Review: SSAMM, Review: J. Stoker Each of us has some intuitive notion of what constitutes a failure. We would all agree that an automobile engine, […]

 • Risk Tables

        Authors & Review: SSAMM, Review: J. Stoker The nature and degree of uncertainty requires an understanding of the quality, quantity and integrity of information available concerning the […]

 • LIVE Digital Twin for Smart Maintenance

        Authos: N.G. Malek Kheli, M. Tayefeh, A. Barari and Dylan Bender LIVE Digital Twin refers to four phases of Learning, Identifying, Verifying, and Extending for a physical […]

 • Degradation curves integration in physics-based models

        Authos: P. Aivaliotis, Z. Arkouli, K. Georgoulias and S. Makris  Paper presented at 46th ESReDA Seminar on Reliability Assessment and Life Cycle Analysis of Structures and Infrastructures […]

 • Maintenance decision with APH

        Author:  Cyp van Rijn   Paper presented at 46th ESReDA Seminar on Reliability Assessment and Life Cycle Analysis of Structures and Infrastructures (May 29th – 30th, 2014) […]

 • Multi-criteria decision-making considering risk and uncertainty in physical asset management

        Author:  Zaki Syed and Yuri Lwaryshyn In the last decade, the management of physical assets has emerged as a crucial business function for companies operating in asset […]

 • Formulation and degradation of components, structures and systems

        Author:  CEN/TC 319    Source: EN 16991 Risk-Based Inection Framework     All important Key Performance Indicators (KPIs) related to the aspects that potentially can have an […]

 

Dear Customer

This site contains doctoral research into Maintenance concepts as Maincontracting and Integral Management Contracts of Assets.

The native language of the site is Dutch but can be changed into your language by using the translate tool on the top of this page. Push the flags to translate this site.

By registering yourself you get access to multiple topics and pages of this site. Registration is free of charge; its all about knowledge sharing.

 

The research project Asset & Maintenance Management

Welkom op de onderzoeksite Asset & Maintenance Management

Doelstelling van het onderzoek is om een objectieve methode te vinden die de keten, waarin onderhoudscontracten zich bevinden, kan toetsen ongeacht hun typering en fase waarin ze verkeren.

 

Technische Kwaliteit & Levensduur

 

Research Assignment

“Stel het referentiekader (meetlat) op waaraan de kwaliteit van technisch beheer & onderhoud concepten getoetst kunnen worden, bijvoorbeeld Maincontracting, bij invoering tot volwassenheid van deze concepten.

Het ontwikkelde referentiekader moet toepasbaar zijn voor de overheid, (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers van technisch beheer & onderhoudsdiensten.”

Klik hier voor meer informatie

 

Research Areas

Binnen het theoretisch kader, de NEN-ISO 55000, richt het onderzoek zich op het snijvlak van het Asset Management en Maintenance Management. Op dit snijvlak zijn variabelen die beide verbind en beïnvloeden.

Impliceert dat er drie onderzoeksgebieden zijn, nl :

1. Asset Management,
2. Maintenance Management,
3. Variabelen die beide verbinden.

Van deze drie onderzoeksgebieden wordt hun rol en invloed verkend en gedefinieerd om de mate van succesvol uitbesteden van het Maintenance Managent vast te kunnen stellen.

Klik hier voor meer informatie

 

ISO 55000 : The Line of Sight

 

Pre-defined Research Results

Resultaat 1Resultaat 2Resultaat 3Resultaat 4Resultaat 5
Een valide onderzoek op welke fundamentele uitgangspunten “Maincontracting” gebaseerd dient te zijn (modelvorming) en waarop moet het een antwoord zijn.
Een valide onderzoek waar “Maincontracting” aan moet voldoen. (modelvorming)
Een model dat “Maincontracting” omschrijft waarmee processen geoptimaliseerd en geprognosticeerd kunnen worden. (modelvorming)

Een valide onderzoek hoe de overheid, de (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers optimaal “Maincontracting” uit kunnen voeren teneinde gestelde doelen te bereiken. Dit kunnen zijn;

Winst en/of rendement
Bedrijfsdoelstellingen
Optimalisatie van interne processen
Optimalisatie van externe processen

Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie.
 

Voorlopige oplossingsrichting

De oplossingsrichting is om de Conditiemeting NEN2767 (2013 Versie) zodanig te transformeren dat de kwaliteit van onderhoudsconcepten getoetst kunnen worden.

Vooralsnog wordt deze methode "Rekenmethode Asset & Maintenance Management" genoemd. De Rekenmethode Asset & Maintenance Management bestaat net als de conditiemeting NEN 2767 uit twee delen. Deel één is de methode en deel twee definieert de gebrekenlijst.

Door het vaststellen van de gebreken in de keten vanaf beleid tot en met de operationele activiteiten van een onderhoudscontract kan de "conditie" van het onderhoudscontract vastgesteld worden

 

SSAMM Education

 
 

Het Theoretisch Kader

Assetmanagement wordt normatief door de NEN-ISO 55000 gedefinieerd en vindt plaats als een organisatie Waarde aan het creëren is met Assets. Het realiseren van waarde is veelal het bewerkstelligen en waarborgen van een evenwicht tussen kosten, risico’s, kansen en prestaties van een Asset.

Ongeacht in welke sector de Asset zich bevind heeft een organisatie te maken met vier pijlers waarop het Assetmanagement is gebaseerd. Deze vier pijlers zijn Waarde, Afstemming, Leiderschap en Waarborging (WALW). Deze vier pijlers, en dus het Assetmanagement, staan los van de sectoren waarin de Asset volgens het SBI (Standaard Bedrijf Indeling) zich bevindt.

Of de Asset zich in de Burgelijke & Utiliteitsbouw (B&U), industrie of Grond,- Weg,- en Waterbouw (GWW) bevindt is niet relevant.

 

Rol Technisch Beheer & Onderhoud

Het Technisch Beheer & Onderhoud is één van de vier pijlers van het Assetmanagement en wordt omvat door de pijler Afstemming. De pijler Afstemming, en dus o.a. het Technisch Beheer & Onderhoud, vertaald organisatiedoelstellingen in technische en financiële beslissingen, planning en activiteiten.

Om de integriteit van het Assetmanagement te waarborgen worden op basis van risico’s, betrouwbare informatie, vastgelegde besluitvormingsprocessen en activiteiten de organisatiedoelstellingen worden vertaalt naar gedocumenteerde informatie die onder andere mensen, middelen en tijdskaders omschrijven die vereist zijn zodat de doelstellingen van de Asset(s), en dus waarde creatie, wordt bereikt.

Hierdoor heeft Technische Beheer & Onderhoud een belangrijke rol tijdens de levensduur en verschillende levenscyclussen van Assets

 

ISO55000

 

Uitbesteding Technisch Beheer & Onderhoud

De mate waarin en de wijze waarop Technisch Beheer & Onderhoud wordt uitbesteed kent verschillende vormen. Welke vorm uiteindelijk wordt gekozen hangt af van de doelstellingen van het management (de directie). Zo kan het onderhoud geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden in bijvoorbeeld een inspanningscontract, prestatiecontract, Integraal Beheer Contract of Maincontract.

Ongeacht welke keuze er wordt gemaakt; de eigenschappen van het Technisch Beheer en Onderhoudsactiviteiten veranderen niet.

 

Mate van succesvol uitbesteden

Voorliggende vraag is wanneer het uitbesteden van het Technisch Beheer en Onderhoud succesvol is, voldoet aan vooraf gedefinieerde kaders en doelstellingen en de integriteit van het Assetmanagement niet aantast.

Het onderzoek beoogt antwoord te vinden op deze vragen door een referentiekader te definiëren waaraan de kwaliteit en volwassenheid van deze onderhoudsconcepten getoetst kunnen worden.