1. Aalderse, J. (1995). Total Productive Maintnance (TPM) (2e Druk ed.). Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie.
 2. AndrewsMoss. (202). Reliability and Risk Assesment [29]. Chippenham: Anthony Rowe.
 3. Baarda, De Goede & van Dijkum. (2011). Basisiboek Statistiek met SPSS [51]. Groningen: Noordhoff Uitgevers BV.
 4. Baarda en De Goede Kwalitatief. (2009). Basisboek kwalitatief onderzoek Handleiding voor het opzetten van het kwalitatief onderzoek (Tweede, geheel herziene druk ed.). Houten: Noordhoff Uitgevers.
 5. Baarda en de Goede Kwantitatief. (2009). Basisiboek methoden en technieken Handleiding voor opzetten enuitvoeren van Kwantitatief Onderzoek [48] (Vierde, geheel herziene druk ed.). Houten: Wolters – Noordhof.
 6. Berghuis, O. G.-E. (2012). Praktijkboek Bouwbesluit 2012. Den Haag: SDU Uitgevers.
 7. Blanchard, Verma & Peterson. (1995). Maintainability A key to effective serviceability and Maintenance Management [1]. Canada: Wiley Interscience.
 8. BNA. (2005). NL/Sfb Tabellen; Inclusief herziene elemntenmethoden ’91. Amsterdam: Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
 9. BondNodiangs. (2002). Physical asset Management Handbook. Houston, Texas: Clarion.
 10. BSI-PAS55-1. (2008). BSI-PAS55-1 Asset Management Part 1 : Specification for the optimized management of physical assets. Londen: BSI.
 11. BSI-PASS55-2. (2008). BSI-PASS55-2 Part 2 : Guidelines for the application of PASS 55-1. Londen: BSI.
 12. Buijs, A. (2008). Statistiek om mee te werken. Groningen: Wolters Noordhoff.
 13. Byran Gooedman, S. Chaveling. (2007). Systeemdenken ;Ontdekken van organisatieproblemen. Amsterdam: Sdu Uitgevers.
 14. CROW. (2001). Handboek specificeren [57]. CROW: Ede.
 15. Delahay & Haarman. (2003). Valeu Driven Maintenance [32]. Dordrecht: valeu driven maintenance.
 16. Engineers, I. o. (2008). HAZOP. Melbourne: European Process Safety Centre.
 17. ESReDA. (sd). Maintenance Modeling. Hovik: Det Norske Vertias.
 18. Eweda, A. (2012). An Integrated Condition Assessment Model for. Montreal, Quebec, Canada: Ahmed Eweda.
 19. Gursel, I. (2010). Computational Support for Lifecycle Integral Building Performance Assessment [6]. Zutphen: Wöhrmann Print Service.
 20. Hansen, R. (2001). Overall Equipment Effectuveness A powerful production/Maintenance Tool for increased Profits. New york: Industrial Press INC.
 21. Havan, Nunen. (2010). Assesment of the Sustainability of Flexible building. Boxtel: Eneas.
 22. Heene Van haverbeke & Vermeylen. (2008). Praktijkboek Strategie effectief plannen en uitvoeren. Schiedam: Scriptum Uitgeverij.
 23. Herdeman, F. (2007). Projectmanagement op basis van Prince 2 [56]. Van Haren.
 24. ISSO100. (2013). ISSO 100 Duurzaam Beheer en onderhoud van gebouwen [36]. Rotterdam: ISSO.
 25. ISSO101. (2013). ISSO 101 Onderhoud en onderhoudscontracten. Rotterdam: ISSO.
 26. ISSO102. (2103). ISSO 102 Prestatie-indicatoren voor beheer en onderhoud [38]. Rotterdam: ISSO.
 27. ISSO103. (2013). ISSO 103 Monitoren van duurzaam beheer en onderhoud [39]. Rotterdam: ISSO.
 28. ISSO104. (2013). ISSO 104 Stappenplan duurzaam beheer en onderhoud [40]. Rotterdam: ISSO.
 29. ISSO105. (2013). ISSO 105 Kerndocument Gebouwtechniek [42]. Rotterdam: ISSO.
 30. ISSO106. (2013). ISSO 106 Functionele inspectiemethode duurzaam beheer en onderhoud [41]. Rotterdam: ISSO.
 31. J.Levitt. (2002). Complete Guide to Oreventie and Predictive Maintenance. New York: industrial Press.
 32. J_Reyes-picknelll, D. (2006). Uptime; Strategies for excellence in Maintenance Management. New York: Productivity Press.
 33. Jansen, P. (2007). Projectmanagemenmt volgens Prince2 [55]. Amsterdam: Pearson Educatie.
 34. Jellema. (2008). Bouwproces- Contracteren (Derde druk, eerste oplage ed.). Zutphen: Thieme Meulhoff.
 35. Jonkeren & Pennink. (2004). De kern van methodologie [46]. Assen: Koninlije van Gorcum.
 36. JSoeter, W. F. (1998). Vastgoed financieel (Tweede herziene druk ed.). Vlaardingen: Management Studiecentrum.
 37. Kelly, A. (2003). Maintenance Organisation & Systems [26]. Oxford: Butterworth & Heineman.
 38. Kelly, A. (2010). Maintenance Strategy, business-centred maintenace. Oxford: Butterworth & Heineman.
 39. Korzilis, K. (2008). De kern van survey-onderzoek. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 40. Kumar, D. (2000). Reliability, Maintenance and Logistic Support. Massachusetts: Kluwer Academic Publisher.
 41. L.Cohen. (How to Make QFD work for You). Quality Function Deployment. Massachusetts: Corporate & Professional Publishing Group.
 42. Leeuw, J. d. (2003). Bedrijfskundige Methodologie; Management van onderzoek. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 43. Lewis, E. (1996). Introduction to Reliability Engineering. Everton: John Wily & Sons.
 44. Marielle Wieman, M. (2010). Handboek Vastgoed management. Groningen: Wolter Noordhoff.
 45. McDermott Mikulak Beauregard. (2009). The basisc of FMEA. New Yoork: Taylor & Francis group.
 46. Mobley, K. (2002). An Introduction to Preictive Maintenance. Woburn: Butterworth & Heinemannn.
 47. Moubray, J. (1997). Reliability – Centred Maintenance [30]. Oxford: Butterworth-Heineman.
 48. NEN_NPR2777. (2014). NPR 2777 Leidraad voor het opstellen van onderhoudscontracten voor vastgoed [19]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
 49. NEN_NPR-ISO73. (2009). NPR-ISO Guide 73 Risicomanagement – Verklarende woordenlijst [11]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN.
 50. NEN2260. (1996). NEN 2660 Ordeningsregels voor gegevens in [35]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN.
 51. NEN2767-1. (2013). NEN2767 Conditiemeting – Deel 1 : Methodiek [3]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN WWW.NEN.NL.
 52. NEN2767-2. (2008). NEN2767-2 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Deel 2: Gebrekenlijsten [23]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN WWW.NEN.
 53. NEN8021. (2014). NEN 8021 Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen [17]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
 54. NEN-EN13306. (2010). NEN-EN 13306 Maintenance – Maintenance Terminology. Delft.
 55. NEN-EN13460. (2003). NEN-EN13460 Maintenance – Documentation for maintenance. NEN.
 56. NEN-EN15331. (2011). NEN-EN 15331Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings. Delft.
 57. NEN-EN15341. (2007). NEN-EN 15341Maintenance – Maintenance key performance indicators [20]. Delft.
 58. NEN-EN15628. (2014). NEN-EN15628 Onderhoud – Kwalificatie van onderhoudspersoneel [21]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.
 59. NEN-EN16646. (2015). NEN-EN 16646 Onderhoud- Onderhoud in het kader van Assetmanagement [16]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN.
 60. NEN-EN-IEC60812. (2006). NEN-EN-IEC60812 Analysis techniques for system reliability -Procedure for failure mode and effects analysis. NEN.
 61. NEN-EN-ISO19011. (2011). NEN-EN-ISO19011 Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen. NEN.
 62. NEN-ISO/IEC31010. (2012). NEN-ISO/IEC 31010 Riskmanagement – Risk assessment techniques [10]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN .
 63. NEN-ISO31000. (2009). NEN-ISO 31000 Risicomanagement – Principes en richtlijnen. Delft.
 64. NEN-ISO37500. (2014). NEN-ISO37500 Richtlijn bij outsourcing (ISO 37500:2014,IDT). NEN.
 65. NEN-ISO55000. (2014). NEN-ISO 55000 Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN.
 66. NEN-ISO55001. (2014). NEN-ISO55001 Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen. NEN.
 67. NEN-ISO55002. (2014). NEN-ISO55002 Assetmanagement – Managementsystemen – Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001. NEN.
 68. Nijhof, M. (2006). Professioneel Communiceren: Taal en communicatiegids. Groningen: Wolters Noordhoff.
 69. NTA8026. (2009). NTA 8026 Vastgoedsturing en conditiemeting [18]. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut NEN .
 70. NVDO. (2014). Onderhoudscompas. Houten: NVDO.
 71. Overheid. (sd). wetten.overheid.nl. (Overheid) Opgehaald van wetten.overheid.nl: http://wetten.overheid.nl
 72. OVK-Bijlage3. (2013). Programma van eisen OVK- Bijlage 3 van Integraal Beheer Contract [12]. Den Haag: RGD.
 73. RGD. (2014). Selectieleidraad [62]. Denh Haag: RGD.
 74. RGD. (23 januari 2014). OVKBijlage1Begrippen&Definities [14]. Den Haag: RGD.
 75. RGD-IBC. (23 januari 2014). Integraal Beheercontract Overeenkomst: 160615 [13]. Den Haag: RGD.
 76. Rummler&Brache. (1995). Improving Performance (Second Edition ed.). San Fransico: Wily Imprint.
 77. Saaty, T. (2006). Fundamentals of Decision Making and Priority Theory. Pittsburgh: RWS Publications.
 78. Saaty, T. (2008). Decision Making for Leaders. Pittsburg: RWS Publications.
 79. Saunders, L. (2006). Methoden en technieken van onderzoek [45].
 80. Smit, K. (2002). Technisch Systeem Management. Alphen aan de Rijn: Samson BV.
 81. Smith, D. (2007). Reliability, Maintainability and Risk. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 82. SmithHinchcliffe. (2004). RCM, Gateway to world class maintenance [31]. Oxford: Butterworth – Heinemann.
 83. Stamatis, D. (2003). Failure Mode and Effect Analyse. Milwaukee: American Society for Quality.
 84. SteehouderJansen. (2006). Leren communiceren : Handboek voor mondelingen en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolter Noordhoff.
 85. StokerJ. (2009). Asset And Maintenanec Strategy for datacenters KPN. Utrecht.
 86. StokerJ. (2013). Evaluerende Variabelen Assetmanagement & Technisch Beheer & Onderhoud [34]. De Bilt.
 87. StokerJ. (2014). Bouwen aan de mal voor Maincontracting. 2014(7). Opgehaald van https://maincontract.nl/publicatie-1-imaintain/
 88. StokerJ. (2016). Een Beheersconcept is nog geen Assetmanagement. 2016(8). Opgehaald van https://maincontract.nl/een-beheersconcept-is-nog-geen-assetmanagement/
 89. StokerJ. (2016, Mei). Inzichten groene versie NEN 2767. Opgeroepen op 2016, van Assetmanagement & Miantenance: https://maincontract.nl/inzichten-groene-versie-nen2767/
 90. StokerJ. (2016). Technische conditie en Onderhoudscontracten. 2016(TVVL Magazine 10 2016). Opgehaald van https://maincontract.nl/technische-conditie-en-onderhoudscontracten/
 91. Straub, A. (2001). Technisch beheer door woning corporaties in de 21e eeuw [5]. Delft: Delft University Press.
 92. StraubenvanMosselBorst. (2006). Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud. Habiforum: Gouda.
 93. TU/Delft. (sd). Termen en definities elementmethode vs Bouwbesluit TU/Delft. Delfvt: Tudelft. Opgehaald van http://nl-sfb.bk.tudelft.nl/
 94. veld, J. I. (1998). Analyse van organisatieproblemen; Een toepassing van denken in systemen en processen [52]. Den Haag: EPN Educatieve Partners Nederland.
 95. Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek [49]. Amsterdam: Boom Onderwijs.
 96. Wireman, T. (2004). Total Productive Maintenace. New York: Industrial Press.
 97. Wireman, T. (2005). Developing performance Indicators for Managing Maintenance. New York: Industrial Press Inc.
 98. Yin, R. (2013). Case Study Research .
 

Tags: