Informatie Aanvraag

 

Concept versie V0.03

 

In januari 2013 is het onderzoekstraject Maincontracting gestart. Het is wetenschappelijk onderzoek waarin marktpartijen in participeren en wat door de marktpartijen wordt gefinancierd. Het onderzoek beoogd een referentiekader (maatlat) te ontwikkelen waaraan onderhoudsconcepten aan getoetst kunnen worden. Het betreft onderhoudsconcepten als prestatiecontracten, geïntegreerde prestatiecontracten, Maincontracting, integrale beheer contracten e.d..

Het onderzoek heeft vijf gedefinieerde onderzoeksresultaten. Het vijfde onderzoeksresultaat omvat permanente educatie van alle vergaarde kennis, inzichten en bevindingen. Alle vergaarde kennis moet uiteindelijk geïmplementeerd kunnen worden en/of beschikbaar zijn voor de participanten. Om die reden is er voor de participanten een kennisoverdracht samengesteld waarin alle onderdelen van het onderzoek terug komen. Door verschillende leerlijnen te integreren kan een participant tegelijkertijd van verschillende organisatie onderdelen werknemers gebruik laten maken van de kennisoverdracht.

Omdat de kennis overdracht binnen het onderzoek valt, staat deze kennisoverdracht secundair ten dienste van het onderzoek. Secundair doel is om het ontwikkelde referentiekader te valideren. De kennisoverdracht maakt integraal onderdeel uit van de dissertatie.

1. Waarom geïntegreerde leerlijnen kennisoverdracht

Om de kennisoverdracht zo volledig mogelijk te laten plaatsvinden worden bestaande, deels door het onderzoek ontwikkelde en volledig door het onderzoek ontwikkelde competenties met elkaar gecombineerd. Hierdoor wordt het mogelijk dat niet voor alleen specialisten de kennis ter beschikking komt, maar voor verschillende organisatieonderdelen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de  modulaire opbouw is het mogelijk om enkelvoudige modules (blokken) te volgen of als men daarvoor kiest enkelvoudige vakken of lessen.

1.1 Typen competenties

De leerlijnen die gecombineerd worden zijn voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voor strategisch, tactisch, operationeel niveau en trainees. Op deze wijze kunnen gehele organsiatie’s op eenduidige wijze voorzien worden van kennis.

TypeNiveau
Gesorteerd op type competentie :

 1. Junior technisch inspecteur (Trainee)
 2. Junior Assetmanagement (Trainee)
 3. NEN-2767
 4. RgD-BOEI
 5. IAM-Introductie op het Assetmanagement
 6. ASM- Assetmanagement
 7. ICM – Integraal Contract Management
 8. MTS – Maintenance Technician Specialist
 9. ME – Maintenance Engineer
 10. MM – Maintenance Management
Gesorteerd op niveau :

   Eigenaar / beheerder  Technisch beheer & Onderhoud
1.  Junior Assetmanagement (Trainee)  Junior technisch inspecteur (Trainee)
2.  NEN-2767 / RgD-BOEI  NEN-2767 / RgD-BOEI
3.

 IAM-Introductie op het Assetmanagement

 MTS -Maintenance Technician Specialist

4.  ASM- Assetmanagement  ME – Maintenance Engineer
5.  ICM – Integraal Contract Management  MM – Maintenance Management

1.2 Opzet gecombineerde leerlijnen

IKO structuur V0.02
Figuur 1 : Overzicht IKO (Versie V0.01)
De structuur van IKO is gebaseerd op het opbouwende kennisniveau van een kennisgebied of van een specifiek kennisgebied. Een voorbeeld hiervan is het vak maintenance management (MM). De kennis die men moet hebben van het vak Maintenance Management worden bijvoorbeeld bepaald door de organisatiedoelstellingen, de rol en functie die men binnen een organisatie heeft en de prestatie-eisen van een Asset die gewaarborgd moeten blijven.
 
IKO structuur Figuur V0.01
Overzicht IKO

Daarnaast spelen natuurlijk persoonlijke doelstellingen en ambities een belangrijke rol die omvang en intensiteit van het onderwerp bepalen. De benaderingswijze is dat een maintenance technicianspecialist (MTS) minder theoretische kennis hoeft te hebben dan een maintenance engineer (ME), een maintenance engineer (ME) hoeft weer minder te weten dan de maintenance manager (MM). Door de omvang  en intensiteit van het kennisgebied per functieprofiel te laten toenemen kunnen per les (MM-1, MM-2, MM-3 etc) bepaald worden wie deze lessen moeten (of mogen) volgen. In figuur 1 is dit beeld weergegeven.

Niet alle opleiding zijn uitgekristalliseerd. Dat wordt veroorzaakt doordat deze binnen het kader van het onderzoek in ontwikkeling zijn.

2. Taxonomie en vakomschrijving

Voor het indelen van het niveau  wordt de taxonomie van Bloom gehanteerd. Bloom hanteert zes niveaus; van lesstof kunnen onthouden tot deze lesstof zodanig kunnen creëren. De lesstof is zodanig van opbouw dat de lesstof aanvullend is ten opzichte van voorgaande contactmoment maar ook de kennis en toepasbaarheid door de cursist van de lesstof. Zo zijn er van het zelfde vak en lesstof er meerdere niveau’s te geven aan lesstof. Een voorbeeld hiervan is het begrip  “Assetmanagement”. Van het begrip Assetmanagement kunnen de volgende kennisniveau onderscheiden worden :

 1. De cursist is in staat zijn om te onthouden wat Assetmanagement is.
 2. De cursist is in staat om te begrijpen wat Assetmanagement is.
 3. De cursist is staat om Assetmanagement toepassen
 4. De cusrsist is in staat om Assetmanagement analyseren
 5. De cursist is in staat Assetmanagement te evalueren
 6. De cursist is in staat om Assetmanagement te creëren.

Door de opbouwende structuur van de lesinhoud zijn de lessen toegankelijk voor ieder niveau en een ieder die daartoe geintresseerd is. Feitelijk wordt er alleen een onderscheid gemaakt in niveaus wanneer er getoettst wordt.

Voor meer informatie raadpleeg onderstaande link.

Klik hier voor meer informatie over taxonomie van Bloom

 

2.1 Taxonomie

IKO omvat nagenoeg alle technisch gerelateerde onderwerpen voor het Assetmanagement en Assetmanagementsystemen. Dit gezien vanuit het perspectief van de Assetowner of de leverancier invulling en uitvoering geeft aan de leverancier van het technische aspect. Onderstaande de indeling per niveau en de taxonomie indeling.

Voor meer informatie raadpleeg onderstaande de link om de processtappen te kunnen raadplegen. U dient ingelogd te zijn om deze processtappen te kunnen zien.

Klik hier om de processtappen te kunnen bekijken

 

2.2 Vakomschrijving

Onderstaand zijn de vakken weergegeven met een beknopte omschrijving van de onderwerpen.

In dit overzicht treft u niet de inhoud per vak. De blokinhoud en de inhoud per les is omschreven op de pagina  “IKO: Blokinhoud en Vakinhoud” in het rechter snelmenu  “Gerelateerde pagina’s” rechtsboven in het snelmenu. De inhoudelijke omschrijving per les komt beschikbaar zodra u zich heeft opgegeven voor deelneming aan dit kennistraject.

Voor meer informatie raadpleeg onderstaande de link om de vakinhoudte kunnen raadplegen. U dient ingelogd te zijn om deze vakinhoud te kunnen zien.

Klik hier om de vakinhoud te kunnen bekijken

 

Klik hier voor informatie over IKO

 

 

Tags: , , , , , , , , ,