Onlangs hebben de studenten van Gemeente Amsterdam Facilitair Bedrijf PTE de leergang Introductie op het Assetmanagement met positief resultaat afgerond. De leergang Introductie op het Assetmanagement (IAM) maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie.  De leergang IAM is bedoeld om de technisch beheerder of opdrachtnemer, in dit geval de Technisch Object Manager (TOM), meer inzicht te geven hoe er een bijdrage geleverd kan worden in de waardecreatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang worden de uitgangspunten van het Assetmanagement toegelicht binnen het kader van het technisch beheer en onderhoud op grond van de huidige onderzoeksresultaten. De leergang Introductie op het Assetmanagement richt zich op onderwerpen als Assetmanagement, CROW, Vastgoed Management,  Finance, Project Management, Wet,-en regelgeving, Conditiemeting 2767 en Risico. De theoretische kennis wordt toegepast op een op casus die passend is binnen de organisatie en het onderzoek.

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

De casus die gebruikt werd als afronding van blok 4 is het transitieplan van het technisch beheer en onderhoud. Het plan omschrijft de transitie van het technisch beheer en onderhoud op grond van inspanningscontracten naar een geïntegreerd prestatiecontract. Thans vindt het technisch beheer en onderhoud plaats op grond van inspanningscontracten verspreid over tal van opdrachtnemers. Wenselijk is dat er een optimaal beheersbare situatie met enkelvoudige coördinatiepunten met een uniforme werkwijze. Het transitieplan bestaat uit 4 fases verdeeld met de kenmerken :

 1. De organisatie leert
 2. De organisatie komt in controll
 3. De organisatie beheert
 4. De organisatie beheerst

Op grond van hun opgedane theoretische kennis leverden de studenten een bijdrage aan een specifiek onderwerp naar keuze. De gekozen onderwerpen, die veelal topic’s zijn binnen de organisatie, werden verwerkt in het transitieplan. De student ervaart op deze wijze wat de invloed is van zijn bijdrage en wordt anderzijds in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan het transitieplan en daarmee invloed uitoefent op het eind resultaat. Daarnaast leidt deze aanpak naar beantwoording van de intrinsieke kennisvraag. Aan de hand van de digitale leeromgeving binnen de onderzoekssite was het mogelijk een blended learning omgeving te creëren waarbij de onderzoeksvorm “action research” en kennis online gecombineerd kon worden.

De studenten verdedigden ieder hun eigen onderwerp tijdens de eindpresentatie waarna het plan werd overgedragen aan het management zodat deze een besluit kan nemen of de transitie geëffectueerd kan worden. De onderwerpen die werden behandeld door de studenten waren :

 1. Risico’s toepassen groene versie NEN 2767
 2. De noodzaak van betrouwbare informatie ten aanzien van de aanneemsom
 3. De noodzaak van de voorwaarden om het plan te laten slagen
 4. Wijzigende competenties tijdens en na de transitie
 5. Invloed van energie & duurzaamheid op de transitie en bij prestatiecontracten
 6. Het bepalen van de afkoopsom
 7. Risico inventarisatie transitie
 8. Positionering MJOB
 9. Ontwerp Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP)

 

Langs deze weg nogmaals de felicitaties aan de studenten die de leergang met positief resultaat hebben afgerond.

 

Verwante Arikelen

https://maincontract.nl/asset/onderhoudscontract/integrale-kennis-overdracht-van-beleid-tot-onderhoudsactiviteit/

https://maincontract.nl/asset/onderhoudscontract/conditie-onderhoudscontracten/

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,