Informatie Aanvraag

 

De leergang Introductie op het Assetmanagement maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie”. De leergang Introductie op het Assetmanagement vormt de basis voor de leergang Assetmanagement tot en met de erfscheiding. De leergang Introductie op het Assetmanagement is bedoeld om de Assetmanager meer inzicht te geven een bijdrage te leveren in de waarde creatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang worden de uitgangspunten van het Assetmanagement toegelicht binnen het kader van het technisch beheer en onderhoud. De leergang Introductie op het Assetmanagement richt zich op onderwerpen als Assetmanagement, CROW, Vastgoed Management,  Finance, Project Management, Wet,-en regelgeving, Conditiemeting 2767 en Risico. De theoretische kennis wordt toegepast op een op casus die passend is binnen de organisatie en het onderzoek.

Waarom de leergang Introductie op het Assetmanagement

Het uitgangspunt van Introductie op het Assetmanagement is de behoefte aan kennis over het Assetmanagement. Asset-owners, of diens beheerders, die ervaring hebben in het Assetmanagement constateren dat voor eenzelfde gebouw soms zeer uiteenlopende manieren van het Assetmanagement worden toegepast. Van daaruit is bij de gebouwbeheerders de behoefte ontstaan aan een gestructureerde opleiding die inzicht geeft in een aantal onderdelen van het Assetmanagement.

Assetmanagement is bedoeld om een organisatie in staat te stellen om de missie en visie te realiseren. Centraal hierbij staat dat er waarde uit Assets wordt gecreëerd door het Assetmanagement en technisch beheer en onderhoud met elkaar in balans te brengen en te houden.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een programma ontwikkeld op grond van het onderzoek Assetmanagement & Onderhoudscontracten om organisaties op te leiden in de fundamentele uitgangspunten van het Assetmanagement zodat deze op juiste wijze invulling en uitvoering kan geven aan het technisch beheer en onderhoud.

Leerdoelen Introductie op het Assetmanagement

De leergang Introductie op het Assetmanagement richt zich binnen de bestaande bouw op de volgende onderwerpen :

  • De uitgangspunten van het Assetmanagement binnen de kaders van het technisch beheer en onderhoud
  • Wet,-en regelgeving,
  • Het technisch beheer en onderhoud,
  • Risico’s binnen het Assetmanagement,
  • Financieel controleren van het technisch beheer en onderhoud,
  • Contractmanagement,
  • Het opstellen van een onderhoudscontract.

De onderwerpen worden vanuit de basis behandeld en getoetst zodat in vervolg opleidingen als bijvoorbeeld Assetmanagement tot en met de erfscheiding dieper ingegaan kan worden op de processen die het Assetmanagement omvatten en het technisch beheer van B&U en GWW elementen.

Voor wie bedoeld

De leergang is bedoeld voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de utiliteit en industrie aan de hand van onderhoudscontracten vorm en inhoud geven aan het technisch beheer en onderhoud.

 

Klik hier voor meer informatie

 

Tags: , , , , , , , ,