Geachte bezoeker,

 

Welkom op de onderzoeksite  “Asset & Maintenance Management”.

 

Deze site is bedoeld voor participanten en belangstellenden voor het onderwerp Asset & Maintenance Management. Deze site omvat o.a. het promotieonderzoek naar de rol van technisch beheer en onderhoud binnen het Asset Management.

Reden dat de onderzoeker zijn onderzoek webbased heeft gemaakt is dat de organisaties van participanten (live) kennis kunnen nemen van onderzoeksdata, onderzoeksresultaten en integrale kennis overdracht. Maar ook belangstellenden kunnen kennis nemen van vrijgegeven onderzoeksresultaten of artikelen.

 

Structuur van de site

De onderzoeksite is ingedeeld in 5 delen:

 1. Home
 2. Start
 3. Inhoud & informatie (openbaar)
 4. Het onderzoek
 5. Competentie & Educatie

 

Klik Voor Vergroting

 

Inhoud & Informatie

Inhoud en informatie is het openbare deel van de onderzoeksite. Hier treft u informatie, publicaties en publicaties van andere sites aan. Tevens kunt u vanaf deze pagina verder de onderzoekssite navigeren.

 

Het onderzoek

Het onderzoek omvat zes aparte onderwerpen ten behoeve van het onderzoek. Het betreft de onderwerpen :

 1. Dissertatie
 2. Het onderzoek
 3. Survey
 4. Delphi Onderzoeken
 5. Action Research
 6. Case study per Participant
 7. Case study Assetmanagement & Maintenance
 8. Artikelen

 

Competentie & educatie

Het onderzoek omvat kennisdeling. Verschillende competenties die nodig zijn voor het Assetmanagement & technisch beheer en onderhoud zijn hier omschreven. Deze competenties en educatie trajecten zijn bedoeld om onderzoeksresultaten te kunnen toepassen maar ook om onderzoeksresultaten te delen met participanten. Het onderdeel competentie en educatie is ingedeeld is zeven op zich zelf staande onderwerpen en een overkoepelende integrale kennis overdracht (IKO) Het betreft  :

 1. Kennisdeling bij participanten
 2. Competentie conditiemeten : NEN 2767
 3. Competentie integraal conditiemeten : RvB-BOEI
 4. Competentie Asset Management : Introductie op het AssetManagement
 5. Competentie Asset Management : Assetmanagement
 6. Competentie Asset Management : Integraal Contract Management
 7. Competentie Asset Management : Maintenance Management
 8. Competentie Asset Management : Integrale Kennis Overdracht “Asset Maintenance Management”

 

News & Publications

Wanneer u de knop “News & Publications” bedient wordt u naar het overzicht van publicaties, papers en ‘newsfacts’ geleid. op deze pagina worden onderzoek gerelateerd onderwerpen verzameld en inzichten vanuit het onderzoek gedeeld.