Post Tagged with: "Aanbesteden"

 
 
 
 

Het Theoretisch Kader

Assetmanagement wordt normatief door de NEN-ISO 55000 gedefinieerd en vindt plaats als een organisatie Waarde aan het creëren is met Assets. Het realiseren van waarde is veelal het bewerkstelligen en waarborgen van een evenwicht tussen kosten, risico’s, kansen en prestaties van een Asset.

Ongeacht in welke sector de Asset zich bevind heeft een organisatie te maken met vier pijlers waarop het Assetmanagement is gebaseerd. Deze vier pijlers zijn Waarde, Afstemming, Leiderschap en Waarborging (WALW). Deze vier pijlers, en dus het Assetmanagement, staan los van de sectoren waarin de Asset volgens het SBI (Standaard Bedrijf Indeling) zich bevindt.

Of de Asset zich in de Burgelijke & Utiliteitsbouw (B&U), industrie of Grond,- Weg,- en Waterbouw (GWW) bevindt is niet relevant.

 

Rol Technisch Beheer & Onderhoud

Het Technisch Beheer & Onderhoud is één van de vier pijlers van het Assetmanagement en wordt omvat door de pijler Afstemming. De pijler Afstemming, en dus o.a. het Technisch Beheer & Onderhoud, vertaald organisatiedoelstellingen in technische en financiële beslissingen, planning en activiteiten.

Om de integriteit van het Assetmanagement te waarborgen worden op basis van risico’s, betrouwbare informatie, vastgelegde besluitvormingsprocessen en activiteiten de organisatiedoelstellingen worden vertaalt naar gedocumenteerde informatie die onder andere mensen, middelen en tijdskaders omschrijven die vereist zijn zodat de doelstellingen van de Asset(s), en dus waarde creatie, wordt bereikt.

Hierdoor heeft Technische Beheer & Onderhoud een belangrijke rol tijdens de levensduur en verschillende levenscyclussen van Assets

 

ISO55000

 

Uitbesteding Technisch Beheer & Onderhoud

De mate waarin en de wijze waarop Technisch Beheer & Onderhoud wordt uitbesteed kent verschillende vormen. Welke vorm uiteindelijk wordt gekozen hangt af van de doelstellingen van het management (de directie). Zo kan het onderhoud geheel of gedeeltelijk uitbesteed worden in bijvoorbeeld een inspanningscontract, prestatiecontract, Integraal Beheer Contract of Maincontract.

Ongeacht welke keuze er wordt gemaakt; de eigenschappen van het Technisch Beheer en Onderhoudsactiviteiten veranderen niet.

 

Mate van succesvol uitbesteden

Voorliggende vraag is wanneer het uitbesteden van het Technisch Beheer en Onderhoud succesvol is, voldoet aan vooraf gedefinieerde kaders en doelstellingen en de integriteit van het Assetmanagement niet aantast.

Het onderzoek beoogt antwoord te vinden op deze vragen door een referentiekader te definiëren waaraan de kwaliteit en volwassenheid van deze onderhoudsconcepten getoetst kunnen worden.