Abstract

De verantwoordelijkheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever in het technisch beheer en onderhoud van gebouwen is al enige tijd aan het verschuiven. Verantwoording, risico, coördinatie en inhoudelijke expertise worden steeds meer belegd bij de opdrachtnemende partij in concepten als PPS, Integrale Beheer & Prestatie contracten of Maincontracting. Doelstelling van bv. de overheid is om hun Assetportfolio binnen onafzienbare tijd met dergelijke onderhoudsconcepten te beheren.

Assetmanagement en Maintenance 0.6
Het koppelen van het Strategisch AssetManagement Plan aan elementen
 

De sector is hierdoor in beweging en zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer innoveren samen naar hogere contractvormen. De wijze waarop daar invulling en uitvoering aan gegeven wordt is op grond van ervaring, best practice en toepassing van huidige inzichten. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar deze ontwikkeling gedaan en specifiek naar het groeimodel van deze onderhoudsconcepten in Nederland.

Thans is er promotieonderzoek gestart naar technisch beheer & onderhoudsconcepten als Maincontracting, Integraal Beheer Contracten, Integrale Prestatiecontracten als E&K e.d..

Het onderzoek onderscheid zich doordat individuele marktpartijen in dit onderzoek financieel participeren, bijdragen in de benodigde informatie en samen innoveren. Het onderzoek heeft naast zijn opdrachtformulering vijf gedefinieerde onderzoeksresultaten.

 

Opdrachtformulering

 

Opdrachtformulering onderzoekstraject :

Groeimodel 10.2
Groeimodel gebaseerd op de NEN 2767-1 methode (Klik voor vergroting)

“Stel het referentiekader (meetlat) op waaraan de kwaliteit van technisch beheer & onderhoud concepten getoetst kunnen worden, bijvoorbeeld Maincontracting, bij invoering tot volwassenheid van deze concepten. Het ontwikkelde referentiekader moet toepasbaar zijn voor de overheid, (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers van technisch beheer & onderhoudsdiensten.”

 

 

 

Onderzoeksontwerp

 
Onderzoeksmodel Abstract V0.01
Onderzoeksontwerp (Klik voor vergroting)

Het betreft kwalitatief beschrijvend onderzoek. Onderzocht worden van de ContractVormingsfase (CV), de ContractImplementatiefase (CI) en ContractRealisatiefase (CR) wat de gebreken zouden kunnen zijn van onderhoudsgerelateerde processen. Zijn deze gebreken van de processen bekend kan er geoptimaliseerd worden door opdrachtgever en opdrachtnemer met als doel de hoogst mogelijke performance. Het vaststellen van de “Assetmanagement gebreken” vindt plaats op grond onderzoeksmethoden als casestudy’s, survey en delphi.

 

 

Onderzoeksresultaten

Resultaat 1Resultaat 2Resultaat 3Resultaat 4Resultaat 5
Een valide onderzoek op welke fundamentele uitgangspunten “Maincontracting” gebaseerd dient te zijn (modelvorming) en waarop moet het een antwoord zijn.
Een valide onderzoek waar “Maincontracting” aan moet voldoen. (modelvorming)
Een model dat “Maincontracting” omschrijft waarmee processen geoptimaliseerd en geprognosticeerd kunnen worden. (modelvorming)

Een valide onderzoek hoe de overheid, de (commerciële) vastgoedeigenaren en leveranciers optimaal “Maincontracting” uit kunnen voeren teneinde gestelde doelen te bereiken. Dit kunnen zijn;

  • Winst en/of rendement
  • Bedrijfsdoelstellingen
  • Optimalisatie van interne processen
  • Optimalisatie van externe processen
Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie.