Status

  • Publicatie: 1 juli 2020
Over de auteur

Vincent Faesen is werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit zij functie is hij eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling, implementatie, educatie, certificering en beheer van de BOEI systematiek. Vanuit deze rol is hij eindverantwoordelijke voor het RVB-BOEI (voorheen Rgd-BOEI) handboeken. Tevens neemt hij namens het Rijksvastgoedbedrijf deel aan diverse norm commissies en Asset (Vastgoed en Infra) gerelateerde platformen.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is onlangs akkoord gegaan met het doorvoeren van een aantal substantiële aanpassingen in het handboek RVBBOEI – deel 2a Bouwkunde. Eén van deze aanpassingen is het doorvoeren van een basismodel van de beslisboom ter bepaling van het soort gebrek. 

Onlangs is tijdens een webinar de beslisboom gebrekensoorten gepresenteerd. Toegelicht werd de werking en de toepassing van de beslisboom gebreken soorten. Tijdens de webinar zijn verschillende vragen gesteld die terstond beantwoord konden worden. Nadien zijn er vragen gesteld omtrent de beslisboom die alsnog via dit platform worden beantwoord. 

Author: Vincent Faesen en Natasha Hanoeman

  • Onderstaand de presentatie. U kunt vrij navigeren door de presentatie door de pijlen te bedienen. Bedien het isoon met de dubbele pijlen voor een maximaal scherm.
  • De Q&A staat hiernaast aangegeven. U kunt vrij navigeren door het document door de pijlen te bedienen.
  • Heeft u een vraag stel deze in de Q&A onder de verwante artikelen. 

Verwante artikelen:

  1. Ontstaan van het idee tot uitwerking van de beslisboom soorten gebreken.
  2. De logica achter het raamwerk; de beslisboom bepaling van et soort gebrek.
  3. Technische Conditie & Onderhoudscontracten; Het symptoom van het gebrek

 

Discuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

 

 

Tags: , ,