“De aanbestedingspraktijk rammelt en moet op 23 punten worden aangepakt. Dat advies krijgt minister Wiebes van Economische Zaken in een nog vertrouwelijk rapport van Matthijs Huizing. Alweer ruim een jaar geleden zat minister Henk Kamp in zijn maag met veel ongenoegen over aanbesteden in de praktijk. Hij vroeg oud-Kamerlid Huizing in de problematiek te duiken en oplossingen te verzinnen. De rapportage is klaar en ligt nu bij de nieuwe minister. Cobouw heeft het stuk al handen en zet de conclusies op een rij.”

Bron : Cobouw 28 November 2017

 

Zie ook platform Maincontract Developement. Klik hier om uw mening omtrent het artikel te geven of discussie te bekijken

 

 

Imago oppoetsen

Assetmanagement en Maintenance 0.7
Het koppelen van beleid aan onderhoudsactiviteit. (Klik om te vergroten)

Huizing komt met 23 actiepunten om de heersende praktijk te doorbreken en het imago op te poetsen. Makkelijk zal dat niet zijn, want de aanbestedingsregels blijken in orde: de problemen ontstaan puur in een gebrekkige uitvoering. “Die narrigheid moet weg”, beloofde het oud VVD-Kamerlid bij aanvang van zijn klus. Huizing legt in zijn actieagenda vrij nauwkeurig de vinger op de zere plek en ziet een scala van problemen en ergernissen bij zowel ondernemers als opdrachtgevers: “Het gaat om kennis van de markt, toepassing van emvi (economisch meest voordelige inschrijving) en social return, eenzijdige contractvoorwaarden, tenderkosten en onnodig clusteren van opdrachten waardoor het MKB ongelijke kansen heeft.”

 

 

Ergenis nummer 1 : fouten

Ergernis nummer 1 bij de markt is dat aanbestedende diensten veel fouten maken in de procedure en ergernis nummer 1 bij de diensten is de matige kwaliteit van vragen van bedrijven en vooral het late tijdstip waarop die worden gesteld. “Dit alles geeft aanbesteden een slecht imago met als gevolg dat ondernemers afhaken en de overheid niet het maximaal mogelijke resultaat behaalt”, windt Huizing er geen doekjes om.

Die knelpunten zijn niet nieuw en traineren al jaren de praktijk van het aanbesteden. Al heel wat partijen hebben in de loop van de jaren hun tanden stukgebeten in een poging zaken te veranderen. Instituten als Pianoo, het Aanbestedingsinstituut, Stichting Marktwerking Installatietechniek en de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn opgericht om het tenderproces in goede banen te krijgen door fouten aan te kaarten en het kennisniveau bij te spijkeren.

 

Frustraties domineren

Groeimodel 10.2
Groeimodel (Klik voor vergroting)

Zonder al te veel succes, want uit de evaluatie van de wet klinkt veel frustratie bij zowel de aanbestedende diensten als de marktpartijen. Aanleiding voor de minister van Economische Zaken om Huizing aan het werk te zetten.

“Al die instituten doen goed werk, maar zijn allemaal aan het zenden. Dat werkt in elk geval niet. Er is juist een frisse blik nodig. We zetten in op zenden én ontvangen. Het is juist de bedoeling om vanuit de praktijk met verbeteringen te komen”, stelde Huizing in Cobouw toen hij vorig voorjaar aan de slag ging. Zijn oogst van 23 actiepunten is dan ook verre van vernieuwend, maar het uitvoeren ervan zou de praktijk wel degelijk stukken kunnen verbeteren. Waarom zou dat nu wel kunnen lukken?

 

Pragmatisch oplossen

Door consequent pragmatische oplossingen op een rij te zetten die meestal simpel zijn uit te voeren, verwacht Huizing. Ideeën die hem zijn aangedragen tijdens vele gesprekken met inkopers en ondernemers en in concrete actiepunten zijn vertaald. Bij elk punt is een belangenorganisatie gezocht die verantwoordelijk is voor de uitvoering, compleet met een harde ‘deadline’ voor oplevering…………..lees verder voor het artikel

 

Actiepunten die de narrigheid moeten oplossen

 1. De publicatie ‘ organisatorische aspecten van inkoop’
 2. Factsheet over de inkoopfunctie
 3. In kaart brengen van de verschillende bestaande inkoopsamenwerkingen
 4. Coördinatiepunt voor het structureel organiseren van marktdagen in het hele land
 5. Pilotproject voor het inzetten van een marktpartij bij het opstellen avn de specificatie
 6. Delen van ervaring minor ‘inkoopmanagement’ met andere HBO-instellingen en ontwikkelen van nieuwe visie op inkooponderwijs
 7. Een paspoort voor aanbestedende diensten
 8. Een uniform SROI-beleid en werkwijze in alle 35 arbeidsregio’s
 9. Aanpassing toelichting VNG-model Uniforme Inkoopvoorwaarden
 10. Opstellen paritaire contractvoorwaarden per branche
 11. Verkennen en bevorderen van ‘ruimere’ wijze van uitvragen
 12. Opstellen van handreiking ‘nader selecteren’
 13. Inzichtelijk maken van de problematiek rond clusteren en voorstellen doen voor verbetering in de huidige praktijk.
 14. Opstellen van een handreiking ‘Tenderkostenvergoeding’
 15. Opzetten van Regionale Adviespunten Aanbesteden
 16. Publiceren en uitleggen van best practices ‘Gunnen op laagste prijs’
 17. Ontwikkelen van een EMVI-tool
 18. Updaten van marktdossiers
 19. Aandacht vragen voor planning, termijnen en kwaliteit van beantwoording
 20. Ontwikkelen van een formulier voor evaluatie van afloop van aanbesteding
 21. Maken van een infographic tendercommunicatie
 22. Het instellen van een prijs voor beste aanbestedende dienst
 23. Opzetten en uitvoeren van de campagne ‘Beter Aanbesteden’

…….lees verder voor het artikel

 

Klik hier voor het volledige artikel

 

Verwante Artikelen 

 

Tags: , , , , , , , ,