Informatie Aanvraag

 

De leergang Maintenance Management (MM) maakt onderdeel uit van het vijfde onderzoeksresultaat “Ontsluiting van verworven kennis geborgd door (permanente) educatie”. De leergang Maintenance Management (MM) vormt de basis voor onderwerpen als  onderhoudsdoelen, onderhoudsplan, onderhoudsstrategie en onderhoudsmanagement.  De leergang  MM is bedoeld om de Assetmanager, contractor en tecnici handvatten te geven een bijdrage te leveren in de waardecreatie zoals de organisatie zich dat ten doel had gesteld. In de leergang gaat het om het technisch beheer en onderhoud vorm te geven als dat is uitbesteed. Centraal staat het technisch beheer en onderhoud en hoe het optimum daarvan te bereiken.

 

1. Waarom de leergang MM

Het uitgangspunt van de leergang MM is de behoefte aan kennis over het technisch beheer en onderhoud wanneer dit wordt uitbesteed. Het gaat hierbij om het integrale (alles omvattend) karakter van het Maintenance Management.

Technisch beheer en onderhoud is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de missie en visie die de organisatie zichzelf ten doel stelt te realiseren. Centraal hierbij staat dat er waarde uit Assets wordt gecreëerd door het Assetmanagement en technisch beheer en onderhoud met elkaar in balans te brengen en te houden.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een programma ontwikkeld op grond van het onderzoek Assetmanagement & Onderhoudscontracten om organisaties op te leiden in de fundamentele uitgangspunten van het technisch beheer en onderhoud zodat deze op juiste wijze invulling en uitvoering kan geven aan het technisch beheer en onderhoud.

 

2. Leerdoelen Integraal Contract Management

De leergang Introductie op het Assetmanagement richt zich binnen de bestaande bouw op de volgende onderwerpen :

 • Inzicht in de begrippen ; Onderhoudsdoelen, onderhoudsplan, onderhoudsstrategie en onderhoudsmanagement
 • Het opstellen van een onderhoudsplan en onderhoudsstrategie
 • Data management
 • RAMS; wat is dat en waartoe dient dit
 • Eenvoudige RAMS berekeningen
 • Relatie conditie en onderhoudscontracten
 • Aanbestedingsrecht Recht en Wet,-en regelgeving,
 • Het technisch beheer en onderhoud en het “ontwerpen” van het technisch beheer onderhoud
 • Risico’s binnen het technisch beheer en onderhoud
 • Financieel toetsten van het technisch beheer en onderhoud en de rol van het MJOB
 • Het initiëren, implementeren en realiseren van een onderhoudscontract.

 

3. Voor wie is deze leergang bedoeld

De leergang is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die dagelijks verantwoordelijk zijn voor het beleid of de uitvoering van  het technisch beheer.

 

Tags: , , , , , , , ,