“Hooggeleerde collega’s zouden vanuit de ivoren toren van de universiteit een moeten kijken naar de hbo’s. Ook daar wordt wetenschap bedreven. Anders, maar dit kan de theoretischer benadering van universiteiten prima aanvullen, meent Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool en docent aan de Universiteit  Leiden.”

Author: Mendertje van Keulen

 

Hoe waardeer je wetenschap? Die aloude vraag is hoogst actueel. De Maastrichtse rector magnificus Rianne Letschert pleitte onlangs op het congres van NWO-ZonMW voor een nieuwe toekomst van universitair erkennen en waarderen. Een toekomst waarin je wetenschappelijk carrière kunt maken als je erin slaagt om onderzoek te laten landen in onderwijs en werkpraktijk. Minder publicatiedruk, meer waardering voor bijdragen aan vakbladen, opiniestukken en excellent onderwijs – een uitstekend idee, schrijft columniste Hieke Huistra (Verdieping, 8 juni).

Nieuw? Geenszins. Vanaf de zesde eeuw v. Chr. werkten de Griekse natuurfilosofen en – in navolging van hen – Aristoteles al bewust praktijkgericht. Maar universiteiten waarderen peer reviewed publiceren meer dan didactisch excelleren of valorisatie van onderzoek in de werkpraktijk. Om te zien hoe het anders kan, moeten de hooggeleerde collega’s vanuit de universitaire ivoren toren iets verder kijken: naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

 

1. Praktijk

Sinds de jaren negentig zijn lectoraten daar de spil tussen wetenschap, onderwijs en de beroepspraktijk. Indicatoren voor de inmiddels 600 lectoren (‘praktijkprofessoren’), en voor alle onderzoekers die met ons werken, zijn niet alleen het aantal publicaties. In het hbo-onderzoek gaat het om wetenschapsvalorisatie in de praktijk.

Met mijn boek ‘Wat doen ze daar eigenlijk’, gebaseerd op onderzoek door student-assistenten, gaven we kiezers voor hun stembusgang in de Europese verkiezingen een kijkje in het werk van Europarlementariërs. Een welkome aanvulling op academische geschriften over Europese integratie, zo bleek uit de positieve ontvangst van het boek.

 

Lectoraten staan inmiddels op de kaart, en universiteiten hebben de aanvankelijke scepsis jegens deze new kids on the block laten varen. Zo tekenden de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden onlangs een Memorandum van Overeenstemming voor gezamenlijke expertiseprojecten.

De Europese Commissie lonkt in de nieuwe onderzoeksagenda ‘Horizon Europe’ nadrukkelijk naar universities of applied science. En bij aanvragen voor de Nationale Wetenschapsagenda is samenwerking tussen universiteiten en hogescholen verplicht. 

Be­roeps­on­der­wijs vol prak­tijk­op­drach­ten en stages past veel jongeren vast beter, maar wordt gezien als minder dan de universiteit in plaats van fundamenteel anders

 

Daarvoor moeten ingesleten beelden worden geslecht. Zo verkoos de Tweede Kamer in het project Parlement en Wetenschap als kennispartners de KNAW, NWO en VSNU. Hogescholen, die politici bij uitstek van praktijkkennis zouden kunnen voorzien, zijn niet structureel op het Binnenhof aangesloten. Veel havisten (of hun ouders) kiezen voor een jaartje hbo als springplank naar de universiteit. Toch ambiëren relatief weinig jongeren een academische carrière. Beroepsonderwijs vol praktijkopdrachten en stages past veel jongeren vast beter, maar wordt misschien gezien als minder dan de universiteit in plaats van fundamenteel anders in onderwijs en onderzoek.

Hogescholen moeten de hand in eigen boezem steken. In plaats van academische proefschriften moeten in hun curriculum juist praktijkopdrachten centraal staan (Opinie, 7 juni). Dat vergt een goede aansluiting van docenten en onderzoekers op de werkpraktijk van bedrijfsleven en overheden.

 

2. Geschakeerd palet

Voor mij als lector is in het hbo een nieuwe wereld opengegaan: innovatieve methoden en onderzoek met professionele stakeholders. Idealiter zijn…..lees verder voor het volledige artikel

Klik hier voor het volledige artikelDiscuss or give your opinionFollow on FacebookFollow on Twitter

 

Verwante Artikelen

https://maincontract.nl/asset/hu-recognized-iam/